Најнови фотографии

СРБИЈА

СРБИЈА

СРБИЈА

Најнови сувенири

КНИГИ МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ НОСИИ МАК/АНГ ЈАЗИК

КНИГИ РАЗВОЈ НА СЕЛСКАТА АРХИТЕКТУРА ВО МАКЕДОНИЈА МАК/АНГ ЈАЗИК

КНИГИ ПИЈАНЕЦ-РУРАЛНА АРХИТЕКТУРА МАК/АНГ


ПРОДАЖБА НА ФОТОГРАФИИ

ПРОДАЖБА НА ФОТОГРАФИИ

фотографиите можат да се купат :

а) во печатена форма со димензии и цена:

- 300 мм  х  200 мм  = 500 денари + птт  

- 450 мм  х  300 мм  =900 денари + птт

б) во дигитална форма:

- 640  х  480 пиксели  =  60 денари

-800  х  600 пиксели    =  120 денари

- 1024  х  768 пиксели  = 300 денари

- 2144  х  1424 пиксели  = 600 денари

- 4288  х  2848 пиксели  = 900 денари